Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever van de website

De verantwoordelijke uitgever van deze website is GREEN ELEPHANT.  

Ons bedrijf (met inbegrip van de maatschappelijke zetel) is gevestigd op het volgende adres: 145, Grand Chemin – 7531 Havinnes. 

De vertegenwoordigers van Green Elephant zijn Jean-Michel DEPLANQUE & Paul-Antoine DEPLANQUE. 

Voor nadere informatie kunt u ons bereiken op het telefoonnummer 069/54.84.19 of per e-mail op info@greenelephant.be. 

Meer informatie over ons bedrijf:  

  • BTW-nummer : BE0670 296 427 
  • Ondernemingsnummer: 0670 296 427 

Intellectuele eigendom

Alle video’s, logo’s, teksten, pdf-documenten en bepaalde foto’s op deze site zijn eigendom van Green Elephant en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen op enige andere wijze, noch voor enig ander doel dan online weergave of promotie. 

De foto’s en illustraties die eventueel op deze site staan, zijn vrij van rechten en mogen voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

Voorts kan het afdrukken van de pagina’s van deze website www.greenelephant.be worden toegestaan, maar alleen voor persoonlijk gebruik. 

De informatie op deze site mag worden gebruikt voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Elk commercieel of publicitair gebruik is uitgesloten. 

Indien u gedrukt materiaal met betrekking tot onze activiteit wenst op te vragen, kunt u ons een e-mail sturen op info@greenelephant.be. Wij zullen u vragen aan te geven welk gebruikskader u van plan bent toe te passen voordat wij een document verzenden en instemmen met het gebruik ervan. 

Houdt u er ook rekening mee dat Green Elephant niet de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten indien een ander credit wordt gegeven. In dit verband wordt u verzocht, indien u gebruik wenst te maken van of bezit wenst te nemen van een van de gepresenteerde illustraties of materialen, contact op te nemen met de eigenaar van deze rechten. 

Koppelingen naar www.greenelephant.be

Als u naar deze site wilt linken, doe dat dan vanaf de homepage www.greenelephant.be en vermeld dit. Indien u specifieke informatie wenst te vermelden, gelieve dan de inhoud waarnaar wordt verwezen en de bron van de link te vermelden. De informatie kan worden gebruikt voor persoonlijke, school- of verenigingsdoeleinden. Uiteraard is elk commercieel of reclamedoeleinden uitgesloten.  

Wij wijzen er tevens op dat wij verbieden dat websites met informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheden van een groot aantal mensen kunnen kwetsen of beledigen, worden vermeld en/of worden doorverwezen naar onze website www.greenelephant.be. 

Notez également que nous interdisons les sites web diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou qui peuvent heurter ou blesser la sensibilité du plus grand nombre à mentionner et / ou à rediriger ces derniers vers notre site web www.greenelephant.be.

Links op www.greenelephant.be

In het kader van de publicatie van bepaalde tekstuele inhoud op onze website, kunnen deze laatste verwijzen of in sommige gevallen zelfs de gebruiker doorverwijzen naar links buiten onze website www.greenelephant.be. Deze links worden enkel ter informatie aangeboden en wij hebben geen controle over de informatie die zij bevatten.  

De eigenaars van deze informatie kunnen ons natuurlijk op elk moment vragen om elke vermelding of verwijzing naar een van deze hyperlinks te verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@greenelephant.be, zodat het kan worden doorgestuurd naar onze webmaster. 

Aansprakelijkheid

Green Elephant spant zich in te waarborgen dat de op deze website verstrekte informatie volledig, juist, compleet en bijgewerkt is. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat er fouten voorkomen in de verstrekte informatie. Indien de op de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Green Elephant de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Green Elephant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de op de site ter beschikking gestelde informatie. Als u fouten opmerkt in de informatie op de site, kunt u contact met ons opnemen via info@greenelephant.be, zodat wij onze webmaster op de hoogte kunnen brengen. 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op onze website www.greenelephant.be. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil. 

U kunt ons ook rechtstreeks per telefoon of e-mail bereiken