Privacybeleid

Algemeen

Green Elephant is de beheerder van de gegevens die op deze website worden verzameld.  

Als u vragen hebt over ons privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens die door deze website kunnen worden verzameld, kunt u contact opnemen met Paul-Antoine DEPLANQUE: info@greenelephant.be 

Green Elephant produceert en verkoopt biologische producten op basis van miscanthus (mulch, dierenstrooisel, enz.) voor professionals en particulieren. 

Wij produceren en verwerken al onze producten op onze eigen boerderij in België. 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld over gebruikers van deze website?

Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens via deze website aan Green Elephant verstrekken door : 

Te surfen op deze website 

een verzoek in te dienen via een van onze contactformulieren 

Voor elk contactverzoek dat via deze website wordt ingediend, verzamelt Green Elephant de volgende informatie: 

 • Naam en achternaam 
 • E-mail adres 
 • Telefoon 
 • Bericht (facultatief, alleen indien ingevuld door de gebruiker bij het verzenden van het formulier) 

De informatie die de gebruiker via het contactformulier invoert, wordt gebruikt om expliciet op het verzoek van de gebruiker te reageren en kan door Green Elephant ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt. In elk geval wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd en is deze verplicht bij elke indiening van een formulier. Gelieve ook te noteren dat persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om communicatiemailings te versturen over onderwerpen die verband houden met de activiteit van Green Elephant (nieuw product, gebruikstips, nieuws…). 

Persoonsgegevens zullen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt.

Hoe verzamelt Green Elephant deze persoonsgegevens?

Green Elephant kan persoonlijke gegevens over gebruikers uit verschillende bronnen verzamelen:

 • De gebruiker stuurde een e-mail naar info@greenelephant.be

 • De gebruiker heeft een contactformulier ingevuld op de website www.greenelephant.be  

Wie verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers?

Green Elephant is de enige ontvanger van de informatie die via het contactformulier wordt verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden. 

Hoe verzamelt Green Elephant toestemming van gebruikers?

Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik dat van zijn persoonsgegevens kan worden gemaakt op het moment dat hij ze verstrekt en zoals beschreven in dit privacybeleid. Inderdaad, alle contactformulieren op deze website bevatten een selectievakje dat aangeeft dat door het indienen van het formulier, de gebruiker het Green Elephant privacybeleid aanvaardt. 

Hoe lang bewaart Green Elephant de persoonsgegevens van gebruikers en wat is de rechtsgrondslag?

Persoonsgegevens die via één van onze contactformulieren of per e-mail (via het adres info@greenelephant.be) worden verzameld, worden slechts verwerkt zolang het nodig is om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen. In die zin is de bewaringstermijn van de informatie variabel en afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. Wanneer een gebruiker het contactformulier indient, kan hij/zij legitiem verwachten een reactie te ontvangen van Green Elephant zoals aangegeven op het moment van indiening van het formulier. 

Rechten van de betrokkenen

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die Green Elephant over hen verzamelt: 

 • Recht van toegang 
 • Recht op rectificatie 
 • Recht op wissen (recht om te worden vergeten) 
 • Recht op beperking 

Voor elk verzoek betreffende deze rechten kunnen de gebruikers een e-mail sturen naar info@greenelephant.be met vermelding van het onderwerp van het verzoek. Green Elephant zal binnen één kalendermaand na ontvangst van het verzoek reageren op het verzoek met betrekking tot de hierboven vermelde rechten. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan Green Elephant genoodzaakt zijn de antwoordtermijn te verlengen tot maximaal 2 maanden. 

Om redenen van veiligheid en vertrouwelijkheid kan Green Elephant de identiteit van de persoon die het verzoek indient, verifiëren. In dat geval zal de betrokkene worden verzocht als volgt te handelen: 

 • Stuur een kopie van een officieel document (identiteitskaart, paspoort) waarin de naam en het adres van de betrokkene duidelijk zijn vermeld. 

Onderaannemers of partners van Green Elephant

Green Elephant deelt geen persoonsgegevens mee, met uitzondering van haar onderaannemers en alleen in het geval dat zij op een gerechtvaardigde manier tegenover de gebruiker moeten optreden. 

Beveiliging van de door Green Elephant opgeslagen persoonsgegevens

Elke gebeurtenis die een potentiële bedreiging voor persoonsgegevens vormt, wordt beschouwd als een inbreuk op de beveiliging. Een bedreiging kan zijn het verlies, de wijziging, de corruptie of de blootstelling aan derden van de door Green Elephant verzamelde persoonsgegevens. 

Een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens kan bijvoorbeeld bestaan uit: een inbraak door een derde in het netwerk van het bedrijf, een infectie van een of meer apparaten met kwaadaardige software, het verlies van een USB-stick, computer, tablet enz. die bestanden met onder meer persoonsgegevens bevat. 

In dit geval zal Green Elephant de potentiële schade in verband met en als gevolg van de inbreuk op de beveiliging vaststellen en beoordelen. In geval van een probleem dat de beveiliging van persoonsgegevens aanzienlijk in het gedrang brengt, zal Green Elephant binnen 72 uur na de vaststelling van de inbreuk op de beveiliging en de gevolgen ervan contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. 

Indien het risico voor de betrokken personen als gevolg van deze beveiligingsfout hoog wordt ingeschat, zullen ook zij op de hoogte worden gebracht, zodat zij aangepaste oplossingen kunnen toepassen om deze beveiligingsfout te verhelpen. Indien er twijfel bestaat over de omvang van het risico, kan Green Elephant toch contact opnemen met de bevoegde autoriteiten, voor verificatie en als voorzorgsmaatregel. 

Overige: niet-persoonlijke informatie en verkeersgegevens

Via haar website kan Green Elephant ook bepaalde niet-persoonlijke informatie verzamelen. 

In dit kader verzamelen wij bijvoorbeeld: de versie van uw internetbrowser (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, enz.), uw besturingssysteem (Windows OS, Mac OS, enz.), de gebruikte taal, het IP-adres van de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, de identiteit van de gebruiker, het aantal bezoekers van onze website en het aantal bezoekers van onze website.), uw besturingssysteem (Windows OS, Mac OS, enz.), de gebruikte taal, het IP-adres van de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, de identiteit van uw ISP (Internet Service Provider), de site vanwaar u onze website bezoekt, de trefwoorden die u hebt ingevoerd om onze website te vinden, de pagina’s die u hebt bezocht, de volgorde ervan, en de datum en duur van uw bezoeken 

Deze gegevens worden verzameld met het oog op doelgroepanalyse en verbetering van de klantenervaring op deze website.

Beleid inzake cookies, beacons, pixels en gedragstrackers

Ten slotte kunnen wij op de advertentieruimten reclamecontent tonen door middel van cookies die gekoppeld zijn aan uw webbrowsing, tags of pixels die op onze website aanwezig kunnen zijn. Dit stelt ons in staat om gepersonaliseerde advertenties met betrekking tot onze diensten te presenteren op basis van uw surfgedrag. 

Nuttige definitie

Persoonlijke gegevens 

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene“), een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatiemiddelen of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.” 

Privacy-autoriteiten

Privacycommissie 

Rue de la Presse, 35 

B-1000 Brussel 

België 

 • Telefoon: +32.2.274.48.00 
 • Website: https://www.privacycommission.be
 • E-mailadres: commission@privacycommission.be 
 •  

U kunt ons ook rechtstreeks per telefoon of e-mail bereiken